Αυτή η πολιτική απορρήτου (“Πολιτική”) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας (“Διαχειριστής Ιστοσελίδας”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”) συλλέγει, προστατεύει και χρησιμοποιεί τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (“Προσωπικές Πληροφορίες”) που εσείς (“Χρήστης” , “Εσείς” ή “σας”) μπορεί να παρέχετε στον ιστότοπο throughthestitch.com και σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του (συλλογικά, “Ιστότοπος” ή “Υπηρεσίες”).

 

Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς και πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών που δεν κατέχουμε ή δεν ελέγχουμε, ή για άτομα που δεν χρησιμοποιούμε ή διαχειριζόμαστε.

 

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια δεδομένων πελατών και, ως εκ τούτου, εφαρμόζουμε την πολιτική μη καταγραφής. Επεξεργαζόμαστε μόνο ελάχιστα δεδομένα χρηστών, μόνο όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τη συντήρηση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες συγκεντρώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσδιορίζουν οποιονδήποτε συγκεκριμένο χρήστη του συστήματος.

 

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο χωρίς να μας πείτε ποιοι είστε ή να αποκαλύψετε τυχόν πληροφορίες με τις οποίες κάποιος θα μπορούσε να σας αναγνωρίσει ως συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο άτομο. Εάν, ωστόσο, θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες του Ιστότοπου, θα σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας). Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε εν γνώσει μας όταν δημιουργείτε λογαριασμό ή συμπληρώνουμε τυχόν ηλεκτρονικές φόρμες στον Ιστότοπο. Όταν απαιτείται, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, χώρα διαμονής κ.λπ.
  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κ.λπ.
  • Λεπτομέρειες λογαριασμού όπως όνομα χρήστη, μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη, κωδικός πρόσβασης κ.λπ.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ορισμένες από τις δυνατότητες του ιστότοπου. Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.

 

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να διαγράψετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς. Οι προσωπικές πληροφορίες που μπορείτε να διαγράψετε ενδέχεται να αλλάξουν καθώς αλλάζει ο ιστότοπος ή οι υπηρεσίες. Ωστόσο, όταν διαγράφετε Προσωπικά Στοιχεία, ενδέχεται να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο των μη αναθεωρημένων Προσωπικών Πληροφοριών στα αρχεία μας για τη διάρκεια που απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας έναντι των συνεργατών μας, και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

 

Αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία για μόνο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τυχόν συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται ή ενσωματώνουν τα Προσωπικά σας στοιχεία αφού τα ενημερώσετε ή τα διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που θα σας ταυτοποίησει προσωπικά. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, οι προσωπικές πληροφορίες διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εφαρμοστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

 

Χρήση και επεξεργασία συλλεγόμενων πληροφοριών

Προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας στη διάθεσή σας ή να εκπληρώσουμε μια νομική υποχρέωση, πρέπει να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία. Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε προέρχονται απευθείας από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε Προσωπικές Πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές. Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών χρηστών
  • Αποστολή διοικητικών πληροφοριών
  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις και προσφορά υποστήριξης
  • Απαντήσεις σε σχόλια χρήστών
  • Διαχειριση των υπηρεσίες του ιστότοπου

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπό μας, όπου βρίσκεστε στον κόσμο και εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

(i) Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών υπόκειται στον Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια ή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

(ii) Η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας μαζί σας ή / και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής ·

(iii) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται.

(iv) Η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.

(v) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε από εμάς ή από τρίτο μέρος.

Λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ενδέχεται να μας επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες έως ότου αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία (με την εξαίρεση), χωρίς να χρειαστεί να βασιστούμε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις παρακάτω.

Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να αποσαφηνίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Πληροφοριών είναι νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

 

Μεταφορά και αποθήκευση πληροφοριών

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά και αποθήκευση των πληροφοριών σας σε μια χώρα διαφορετική από τη δική σας. Έχετε το δικαίωμα να μάθετε για τη νομική βάση της διαβίβασης πληροφοριών σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας. Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, μπορείτε να μάθετε περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ρωτήστε μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

 

Τα δικαιώματα των χρηστών

Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε από εμάς. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε τα εξής:

(i) έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας.

(ii) έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση εκτός από τη συγκατάθεση.

(iii) έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία πληροφορίες από εμάς, να λάβετε αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία ·

(iv) έχετε το δικαίωμα να επαληθεύσετε την ακρίβεια των πληροφοριών σας και να ζητήσετε να ενημερωθούν ή να διορθωθούν ·

(v) έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσετε την επεξεργασία των πληροφοριών σας, οπότε δεν θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.

(vi) έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς.

(vii) έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τις πληροφορίες σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τις διαβιβάζετε σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των πληροφοριών σας γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε ένα συμβόλαιο στο οποίο ανήκετε ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.

 

Το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών γίνεται για το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση μιας επίσημης αρχής που έχει κατοχυρωθεί σε εμάς ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε από εμάς, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας ένα λόγο σχετικό με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας για να δικαιολογήσετε ένσταση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, ωστόσο, εάν η επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχετε καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, εάν επεξεργαζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

 

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα αντιμετωπιστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό.

 

Δικαιώματα απορρήτου της Καλιφόρνια

Εκτός από τα δικαιώματα που εξηγούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας που παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες (όπως ορίζονται στο καταστατικό) για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από εμάς, μία φορά το ημερολογιακό έτος, πληροφορίες σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες που κοινοποιήσαμε, εάν υπάρχουν, με άλλες επιχειρήσεις για εμπορικές χρήσεις. Εάν ισχύει, αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν τις κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών και τα ονόματα και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων με τις οποίες μοιραστήκαμε τέτοια προσωπικά στοιχεία για το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος (π.χ., για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν κατά το τρέχον έτος θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος) . Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Απόρρητο των παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικές Πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, μην υποβάλετε Προσωπικά Στοιχεία μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας μας. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας μας χωρίς την άδειά τους.

Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών μας έχει παράσχει Προσωπικά Στοιχεία μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Πρέπει επίσης να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να συναινέσετε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών στη χώρα σας (σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να επιτρέψουμε στον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να το πράξει εκ μέρους σας).

 

Ενημερωτικά δελτία

Προσφέρουμε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε οικειοθελώς ανά πάσα στιγμή. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε εμπιστευτική τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και δεν θα αποκαλύψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται στην ενότητα χρήσης και επεξεργασίας πληροφοριών ή για τους σκοπούς της χρήσης τρίτου παρόχου για την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω e-mail σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σύμφωνα με τον νόμο CAN-SPAM, όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται από εμάς θα αναφέρουν σαφώς από ποιον είναι το e-mail και θα παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον αποστολέα. Μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνονται σε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνώντας μαζί μας. Ωστόσο, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε βασικά email συναλλαγών.

 

Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies» για να βοηθήσει στην εξατομίκευση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδων. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies εκχωρούνται μοναδικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από διακομιστή ιστού στον τομέα που σας εξέδωσε το cookie.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, εάν προτιμάτε. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να ζήσετε πλήρως τις δυνατότητες του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και πώς να τα διαχειριστείτε, επισκεφθείτε το internetcookies.org

 

Λειτουργία μην παρακολουθείτε

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν μια λειτουργία “Μην παρακολουθείτε” που επισημαίνει σε ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να παρακολουθείτε τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Η παρακολούθηση δεν είναι ίδια με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με έναν ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή προσωπικών στοιχείων από καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή υπηρεσία καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου. Ο ιστότοπός μας δεν παρακολουθεί τους επισκέπτες του με την πάροδο του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων. Ωστόσο, ορισμένοι ιστότοποι τρίτων ενδέχεται να παρακολουθούν τις δραστηριότητες περιήγησής σας όταν σας εξυπηρετούν περιεχόμενο, το οποίο τους επιτρέπει να προσαρμόζουν αυτό που σας παρουσιάζουν.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων ιστότοπων ή τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν αποχωρείτε από τον ιστότοπό μας και να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε ιστότοπου που ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία.

 

Ασφάλεια πληροφοριών

Διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών στον έλεγχο και τη φύλαξή τους. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη καμία μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου ή ασύρματου δικτύου. Επομένως, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και απορρήτου του Διαδικτύου που είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας. (ii) δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο οποιασδήποτε και όλων των πληροφοριών και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και του ιστότοπού μας. και (iii) οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να προβληθούν ή να παραβιαστούν κατά τη μεταφορά από τρίτο μέρος, παρά τις καλύτερες προσπάθειες.

 

Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που συνειδητοποιήσουμε ότι η ασφάλεια του Ιστότοπου έχει παραβιαστεί ή ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες των χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε εύλογα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της υποβολής εκθέσεων, καθώς και της κοινοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα θιγόμενα άτομα εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης στον χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν απαιτείται διαφορετική ειδοποίηση από το νόμο. Όταν το κάνουμε, θα σας στείλουμε ένα email.

 

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και θα σας ειδοποιούμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά Στοιχεία. Όταν γίνουν αλλαγές, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει. Οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση αυτής της Πολιτικής Απορρήτου θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου (ή άλλης τέτοιας πράξης που καθορίστηκε εκείνη τη στιγμή) θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρόπο ουσιαστικά διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της συλλογής των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική και αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της Πολιτικής, δεν έχετε εξουσιοδότηση για χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες του.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με ατομικά δικαιώματα και τα Προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να στείλετε ένα email στο throughthestitch@gmail.com

Το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 13 Φεβρουαρίου 2020